Nordkalk får vänta på beslut

Företaget Nordkalk får inte inleda dom markarbeten man planerat i väntan på det slutliga avgörandet om villkoren för den planerade kalkstenstäkten vid Ducker i Bunge.

Det har Mark- och miljööverdomstolen beslutat.

Det handlar bland annat om markarbeten och en förbindelseväg.

Domstolen skriver i sitt beslut att huvudregeln enligt miljöbalken är att verksamhet inte får påbörjas, innan alla villkor är klara, och det är dom ju inte i det här fallet.

Eftersom förhandlingar om villkoren ska hållas i redan i maj så tycker domstolen att då kan man vänta.

Förhandlingarna hålls i Visby 22-24 maj