Socialdemokrater

Förslag på att bromsa privatisering

Privatiseringen av kommunal verksamhet kommer att bli en stor diskussionsfråga när partiet samlas till distriktsårsmöte på Gråbo på lördagen.

Hälften av motionerna till stämman tar upp just den frågan och en av motionerna är undertecknad av 44 medlemmar.

Frågan om privatisering av kommunal verksamhet har lett till interna konflikter inom socialdemokraterna. Det man främst ifrågasatt är VARFÖR verksamheter privatiseras och om privatiseringar fått önskad effekt. Har verksamheten blivit bättre, effektivar, lönerna högre och arbetsmiljön bättre efter privatisering, undrar socialdemokraterna som nu efterlyser en utredning av de verksamheter på ön som privatiserats sen år 2000. Därefter vill de ha en bred diskussion inom partiet om för- och nackdelar samt bestämma vilken inriktning partiet ska ha framöver.

Andra vill gå så långt att de vill förbjuda aktiebolag och vinstdrivande driftsformer av offentligt finansierad verksamhet.

Distriktsstyrelsen vill nu utreda de verksamheter som konkurrensutsatts på ön, kolla om de gett förväntat resultat och se om privatiseringen blev bättre och billigare. De vill också att det framöver ska göras en konsekvensanalys vid varje fråga om privatisering. Och innan utredningen är klar föreslås socialdemokraterna bromsa all privatisering av offentlig verksamhet på ön.

Däremot ställs inga krav på att privat verksamhet också ska omfattas offentlighetsprincipen eller meddelarfrihet.