Centern vill ha bättre vägar

Centern vill att 140-vägarna på ön rustas så att hastigheten inte behöver sänkas. Det för att underlätta för de som bor på landet och måste ta bilen till och från jobbet.

Tiden är viktigare än avståndet för de som arbetspendlar, skriver distriktstyrelsen i sitt svar på motionen från en medlem i Grötlingbo.

Medlemmen föreslår att Gotland får minst en "huvudled" från norr till söder, som har en standard som medger 90 - 100 km/tim

Distriksstämman på lördagen sa ja till förslaget, som nu går vidare till Trafikverket och Centerns riksdagsgrupp.