Utveckla Lövsta kräver Centern

Centern på Gotland vill ha kvar Lövsta landsbygdsgymnasium och kräver att skolan utvecklas.

Idag söker allt färre till skolan och på sikt är den hotad.

Men Centern vill istället att det satsas på skolan med nya utbildningar inom de gröna näringarna, entreprenörskap och turism.

Gotlands basnäringar jordbruket och besöksnäringen är avgörande för utvecklingen på landsbygden, skriver Centern i ett uttalande från distrikstämman i Lokrume.

Dessutom framhåller Centerpartiet satsningen på bredband.

Man kan inte nog uppskatta de krafter som jobbar med att hela Gotland skall få bredband via fiber. Den satsningen gör det attraktivt att både bosätta sig och driva företag på Gotlands landsbygd, tycker partiet.