Socialdemokrater

Oro för framtida färjetrafik

Socialdemokraterna på Gotland som höll sin årsstämma på Gråbo under lördagen, oroas över kommande färjetrafik. Det krävs snabba insatser från staten för att sänka priserna och behålla dagens standard i Gotlandstrafiken, skriver de i ett uttande.

De senaste prishöjningarna är ett akut hot för samtliga våra näringar och för tillängligheten till ön.

I den upphandling av färjetrafiken som ska vara klar 2017, måste staten garantera pris, turtäthet och komfort, tycker socialdemokraterna och påpekar att Hela Sverige ska leva.