Miljöutbildning på Högskolan

2:48 min

Högskolan på Gotland satsar på en ny miljöutbildning

Hösten 2012 startar en ny linje i miljövetenskap, och en av de som kommer att undervisa där är forskaren och biologen Malin Jonel som tror att utbildningen ligger i tiden

Miljövetenskap är i sig självt ett tvärvetenskapligt ämne, och vid högskolan på Gotland kommer basen i miljövetarutbildningen att vara biologi, energiteknik och kulturgeografi, men även andra ämnen kan vävas in i utbildningen liksom Malin Jonells egen forskning om miljömärkning av odlad fisk och skaldjur.

Det ska vara ett lokalt perspektiv över kursen, men samtidigt ska man knyta den med ett internationellt sperspektiv.

säger Malin Jonell som är biolog och kommer att undervisa på den nya miljövetenskapliga utbildningen vid Högskolan på Gotland.