För många anställda inom kommunen

Det är för många anställda inom Gotlands kommun. Fler privata företag och entreprenörer borde ta över en del av de jobb som kommunen idag utför.

Det skulle avlasta kommunens ekonomi och dessutom skapa fler företag och på sikt fler jobb.

Det hävdar företaget Svensk kommunrating som undersökt hur många personer som egentligen behövs för att klara kommunal service - och Gotlands kommun har alltså betydligt fler än vad som behövs.

Undersökningen visar att det behövs 75 kommunanställda per 1000 invånare. På Gotland är siffran 122, men här har kommunen också hand om sjukvården.
Men även med sjukvården inräknad har Gotland 95 anställda per 1000 invånare och det är klart över 75 anställda som Svensk kommunrating anser att det behövs.

Gotlands kommun har idag cirka 7 400 anställda.