Fler män inom skola och barnomsorg

En visbybo vill att Gotlands kommun jobbar för att få in fler män i skola och barnomsorg.

I och med att många barn idag växer upp utan pappa så anser han att det är extra viktigt att bereda plats för män i skola och barnomsorg.

På sikt tror förslagsställaren också att det
kan leda till minskad kriminalitet bland unga.

Synpunkterna har lämnats som ett så kallat medborgarförslag till Gotlands kommun.