Förorenad mark i Appellen

Det finns stor risk att marken där bostadsområdet Appellen i Visby idag ligger är förorenad.

Den bedömningen gör länsstyrelsen, eftersom det tidigare legat ett stort tvätteri på området.

Länsstyrelsen genomför just nu en inventering av gamla industrifastigheter där någon form av miljöfarlig verksamhet kan ha förekommit och just där Appellen ligger kan de kemikalier som använts vid kemtvätten ha medfört föroreningar av marken eller grundvattnet.

Appellen hamnar i den näst högsta riskklassen och då bör marken undersökas vidare och eventuella åtgärder därefter vidtas, enligt länsstyrelsen.