Sänkt fart vid skolor

Hastighetsbegränsning till 30 kilometer i timmen under skoltid har beviljats utanför Vänge och Kräklingbo skolor.

Det gäller vägen förbi Vänge skola. Skolan ligger i direkt anslutning till vägen och Länsstyrelsen tycker därför att det är motiverat att 30 är högsta tillåtna hastighet under skoltid.

Också förbi Kräklingbo skola blir det max 30 kilometer i timmen. Här påpekar länsstyrelsen att ytterligare åtgärder behövs för att avskärma skolan för vägen.