Oljerester hittade under studentbostäder

Rester av olja har hittats i marken vid Allégatan i Visby där det just nu byggs studentbostäder. När kommunen sålde marken gjordes inga undersökningar vilket innebär att det nu blir dyrare att sanera eftersom bygget redan kommit igång.

Det är byggföretaget Midroc som köpt mark av Gotlands kommun och bygger 120 studentlägenheter vid Allégatan i Visby.

När kommunen sålde marken så gjordes ingen kontroll av marken, men man skrev in i avtalet att om det skulle hittas föroreningar så skulle kommunen stå för det.

När man sedan startade byggandet så har det konstaterats att det finns en hel del olja i marken som nu måste saneras och att det kommer att kosta skattebetalarna.

Hade marken kontrollerats och sanerats innan försäljningen hade det blivit billigare för kommunen, men nu när bygget har börjat och allt är igång blir det mycket dyrare eftersom man måste vara mer försiktig när man gräver.

Hur mycket extra det kommer att kosta skattebetalarna finns det inga siffror på ännu. Ett saneringsföretag har kopplats in och nu flyttas en del av bygget och fler grävningar och utredningar görs.

Förhoppningen för Gotlands kommun är att försvarsmakten kommer att ta en del av kostnaden eftersom oljan förmodligen är rester från militär verksamhet, men hur stor slutnotan blir återstår att se.