Mycket synpunkter om hamnens verksamhet

I början av december hålls ett nytt möte om Visby hamns framtida verksamhet. Redan nu kommer synpunkter från de kringboende på hur hamnen bör utformas.

Företaget Fastigheter & studier vid Cypressgatan i Visby vill att Visby hamn endast ska ta emot passagerare och lättare gods och att det tyngre godset och framförallt oljehanteringen flyttas till Klintehamn eller Kappelshamn.