Antalet gymnasieelever minskar

Redan nästa år minskar antalet elever på gymnasieskolorna på Gotland.

Enligt de beräkningar som barn- och utbildningsförvaltningen gjort minskar antalet elever.

Främst minskar antalet elever på Elfrida Andrégymnasiet och på handels- och omvårdnadsprogram.