Unik högmässa i domkyrkan

Söndagens högmässa i Visby domkyrka bjöd på något unikt.

Förmodligen för första gången, uppförs ett ett rekviem där, en religiös minneskonsert. Kören Nonetten och solisten Solveig Faringer framför Claes Holmgrens och Tua Forsströms nya verk.

På onsdag kväll uppförs verket på nytt vid minneshögtiden för Hansas förlisning i domkyrkan.