35 miljoner kronor till turistnäringen

Turistnäringen på Gotland har de tre senaste åren fått närmare 35 miljoner kronor i offentliga bidrag för olika projekt.
Men trots miljonbidrag har projekten i sig inte gett några nya jobb.


Sammanlagt handlar det om ett 30-tal projekt som från år 2000 fram till i år fått både statliga bidrag, EU-stöd och till viss del kommunala bidrag, som tillsammans uppgår till drygt 10 miljoner kronor per år.
Det gäller allt från fiske-, golf- och idrottsturism till kulinariska Gotland och olika guideböcker.

Det projekt som fått i särklass störst del av bidragskakan är LODIS, ett projekt om drivs av stadsarkitektkontoret.
Det hela går ut på att förbättra tillängligheten i Visby och på så sätt locka fler besökare. Ett exempel är att Adelsgatan gjorts till gågata.

Totalt har nio miljoner kronor i olika bidrag satsats på LODIS, varav två miljoner kommer direkt ur den kommunala kassakistan. Det innebär att LODIS fått så mycket som en fjärdedel av bidragskakan.

Många projekt handlar också om de besöksplatser som håller på att byggas upp runt om på Gotland. Här ligger Roma kungsgård högst upp på listan över de platser som fått mest bidrag, totalt över 5,5 miljoner kronor.

Sedan finns det även de projekt som aldrig gick i hamn, bland annat ”Gotland i advent” och ”Trädgårdsön Gotland”. Bara där gick drygt en halv miljon kronor upp i rök.