Lantmännen i Klintehamn får godkänt

Lantmännens foderfabrik på hamnen i Klintehamn är som helhet välskött med god ordning och reda.
Det konstaterar Jordbruksverket efter ett tillsynsbesök vid anläggningen.

Men några anmärkningar finns ändå.
Jordbruksverket tycker att den personal som går mellan olika avdelningar på fabriken i Klintehamn ska byta kläder och skor innan de går från oren till ren sida inom anläggningen.