Flera fartyg har problem i vädret

Sökandet fortsätter efter den saknade besättningsmannen på den norska bogserbåten Nestor som strandat utanför Katthammarsvik. Men hoppet blir allt mindre, säger Lasse Larsson som jobbar på Sjöräddningssällskapet. Bland annat har en tom överlevnadsdräkt och en tom livflotte påträffats. Samtidigt står ett fartyg med 28 personer ombord på grund söder om Slite, men där uppges såväl fartyg som besättning vara utom fara.

Från bogserbåten Nestor har fem personer vinschats upp av räddningshelikoptern och har förts till lasarettet i Visby.  En person saknas fortfarande och dykarna som kallats till haveristen tvingas stå i beredskap utan möjlighet att nå ut till bogserbåten, rapporterar sjöräddningscentralen i Göteborg.

Bogserbåten Nestor har rysk och polsk besättning och låg för ankar tillsammans med en pråm, när ankaret släppte i det hårda vädret och bogserbåten drev mot land.

Bogserbåten har mycket kraftig slagsida och Kustbevakningen och Sjöräddningen har svårt att komma nära eftersom det är så grunt på platsen. 

I det svåra vädret har också det bahamasflaggade lastfartyget Polo M - 176 meter långt på 34 000 ton - med 28 man ombord gått på grund i Tjelderviken utanför Boge. Båten tar in vatten och har en liten slagsida åt vänster på två grader med det är ingen omedelbar fara för besättningen, enligt Christer Haglund på Sjöräddningscentralen i Göteborg. Kustbevakningen är på väg till haveristen som är lastat med cement.