Allt fler poliser anmäls

Det görs fortfarande många anmälningar mot poliser på Gotland. Men i de flesta fall leder de inte till något åtal.

Förra året gjordes sextio anmälningar mot poliser och hittills i år har omkring femtio anmälningar gjorts och samtliga ärenden har lagts ner.

Magnus Frank, som är chef för gotlandspolisens kriminalavdelning, konstaterar att antalet anmälningar ökat betydligt.

De flesta anmälningarna handlar om misshandel eller tjänstefel. Det kan vara att en person fått ett batongslag när han eller hon gripits, eller att att polisen lagt ner en förundersökning för snabbt. Samma personer står ofta för flera anmälningar.

Förra året lades alla sextio anmälningarna ner, i år har 49 lagts ner och ett tiotal utredningar pågår fortfarande.

Magnus Frank har inga förklaringar till den kraftiga ökningen.

Och även om inget ärende på snart två år ens gått till åtal, orsakar mängden anmälningar funderingar hos polisen.

Polisen utreder nu antalet anmälningar för att se om det finns npgra tendenser i anmälningarna. Under våren ska polisen också ha etikutbildning och där kan anmälningarna också ligga till grund för diskussioner om polisernas beteende.