En kan ha omkommit i fartygsolycka

Vid 18-tiden på tisdagskvällen var läget för de båda fartyg med besättning som grundstött och havererat vid Gotlands östra kust förljande:


Från norska bogserbåten Nestor, som havererat vid Östergarnskusten, saknas fortfarande en av de sex polska besättningsmännen.
Båten har i det närmaste sjunkit och på Sjöräddningscentralen befarar man att mannen inte har klarat sig.
Övriga fem fördes med mindre skador till Visby lasarett.

Det Bahamasregistrerade lastfartyget Polo M med 23 000 ton cement ombord står fortfarande på grund i Tjeldersviken utanför Gothem. Fartyget hade från början en besättning på 28 man (26 polcaker och två bulgarer), men tio av dessa har förts iland med helikopter.
Enligt sjöräddningen är det ingen överhängande fara för fartyget, trots att det tar in vatten och har slagsida.