Hansaminne högtidlighölls

Minnet av ångfartyget Hansa som sänktes av en sovjetisk ubåt för exakt 60 år sen, högtidlighölls vid en minnesstund till havs.

Hansa var Sveriges största enskilda krigsförlust under andra världskriget.
Färjan m/s Gotland stannade för en minnesceremoni med  kransnedläggning ute till havs i samband med den ordinarie turen mellan Nynäshamn och Visby på onsdagseftermiddagen.

Ett 40-tal anhöriga var med ombord och kyrkoherde Lennart Kinnander läste upp alla namn på de förolyckade och biskop Lennart Koskinen la ner kransar från bl a riksdagen.

Det var också sång av kören Nonetten på färjan.