Läckande oljetank lagas

Kustbevakningen har lagt ut oljelänsor kring det grundstötta fartyget Polo M söder om Slite och pumpar över diselolja till ett intilliggande fartyg.
Dessutom ska hålet till den tank som innehåller tjockolja svetsas igen.

Kustbevakningens dykare ska också undersöka den andra haveristen, bogserbåten Nestor som ligger norr om Katthammarsvik.

Dykarna ska leta efter den besättningsman som ännu saknas och undersöka om det finns något hål i skrovet.
Det finns rapporter om ett oljeskimmer runt bogserbåten och det finns också uppgifter om att det luktar olja.

Vinden i området har mojnat och dessutom vridit till väst och förutsättningarna beskrivs som gynnsamma för dykningar under kvällen.