Olja pumpas ur grundstötta fartyget

Arbetet med att pumpa ur olja ur det grundstötta fartyget Polo M utanför Slite har fortsatt under natten till torsdagen.
En större oljeläns ska också läggas kring fartyget för att förhindra att oljan som läckt ut sprider sig.

Oljan i den skadade tanken är trögflytande när det är kallt och kustbevakningen försöker värma oljan med ånga för att göra den mer lättflytande, men arbetet går rätt långsamt.
Det går inte att använda fartygets egna värmeslingor, eftersom oljan då läcker ut.
Dykare har också kunnat konstatera vilken tank som har skadats, men det går inte att laga läckan just nu eftersom fartyget står hårt på botten. Därför försöker bärgningsmanskapet att få tag på en pråm för att kunna få bort en del av lasten.
Kustbevakningen har tagit fram en större oljelänsa, eftersom vågorna sköljer över den som använts hittills. Den nya länsan ligger i Slite hamn och ska dras ut så fort det blir ljust.

Kustbevakningsbåten 049 ska så snart det ljusnar ge sig iväg till den havererade bogserbåten Nestor vid Katthammarsvik, där dykare på uppdrag av polisen ska försöka hitta den omkomne besättningsmannen som tros vara kvar i båten.