Högre avgift för kryssningsturister

Kostnaderna för säkerhetsåtgärder i Visby hamn gör att tekniska nämnden vill höja hamnavgiften.
Avgiften för att kryssningspassagerare ska få stiga i land ska höjas från 6 till 20 kronor för att bekosta de säkerhetsåtgärder som redan genomförts.

Men en del av politikerna är rädda för att det ska göra att kryssningsbåtarna väljer andra hamnar i Visby.
Politikerna är också oeniga om avgiften för bettransporter. Centern vill stödja betnäringen genom att inte höja avgiften, medan vänstermajoriteten inte vill göra skillnad på betor och andra varor och inte ge något särskilt stöd till betnäringen.