Föreningen Bottarve museigård i graven

Idag väntas den ekonomiska föreningen Bottarve museigård bli likviderad, uppger nätsidan storsudret.com.

Föreningen bildades år 2007 och syftet var att driva all kommersiell verksamhet vid Bottarve så att hembygdsföreningen skulle kunna koncentrera sig till den ideella verksamheten.

Men föreningen har senare istället kommit att satsa hälften av kapitalet på 120 000 kronor på lekhagen Tottes Täppu med russridning, smådjur, och lekredskap för barn. Resten av pengarna har överlämnats till hembygdsföreningen för fortsatt drift av Tottes täppu och andra barnaktiviteter.

Likvidatorn Jan Larsson, har kallat medlemmarna i föreningen Bottarve museigård till stämma idag för att avsluta likvidationen.