Gotlands Militärdistriktet läggs ner

Gotlands Militärdistrikt läggs ner den sista december i år.
En avslutningsceremoni hålls på Visborgsslätt den 16 december.


Gotlands militära ledning har under åren skiftat från en militärbefälhavare 1810 till Gotlands militärdistrikt som etablerades år 2000.

Men från och med årsskiftet upphör Gotland som eget militärdistrikt för att istället ingå i
Mellersta militärdistriktet.

Nedläggningen högtidlighålls alltså vid en ceremoni den 16 december.