Regionens kundtjänst är underbemannad

2:37 min

Väntetiderna vid region Gotlands nyinrättade kundtjänst är i dag långa. Chefen för kundtjänsten Malgorzata Håkansson berättar att det kan ta mellan 15 och 20 minuter innan man kommer fram.

Malgorzata Håkansson håller med om att kundtjänsten i dag är underbemannad.

För sex veckor sedan öppnade regionens kundtjänst. Syftet var att öka tillgängligheten och förbättra servicen. Men också att minska kundtrycket på förvaltningens handläggare, så att dom kunde jobba mer ostört. I dag är det frågor som rör avfallshantering och bygglov som lagts ut till kundtjänst. Men det är i dag bara två personer som sitter i kundtjänsten och svarar på allmänhetens frågor. Därför blir väntetiden orimligt lång.

Men det här är bara början, innan årsskiftet är det tänkt att alla samtal till alla förvaltningar som har kontakt med allmänheten ska gå via kundtjänsten. I vart fall ska det arbetet inledas för att systemet 2015 ska vara fullt utbyggt. Då väntas 25 personer jobba inom kundtjänsten. Men redan i slutet av den här sommaren väntas förbättringar.

I augisti väntas servicen gentemot telefonkundera bli något bättre när de som ringer också kommer att få besked om plats i kön och ungefärlig väntetid. Dessutom kommer telefonkunderna också att få möjlighet att välja at bli uppringda istället för at vänta i telefon.