Visby

Laglydig nioåring söker bygglov

I hopp om att inte bryta mot plan- och bygglagen har nioårige Jonas i Rone på Gotland ansökt om byggnadslov för den trädkoja med hängbro och rutschkana han avser att bygga i två lönnar hemma på tomten, skriver Gotlands Allehanda.

Jonas påbörjade bygget redan i mars men sedan han via sin mamma blivit varse att det eventuellt kunde behövas bygglov för konstruktionen har Jonas fokuserat på att snickra ihop en ansökan som nu skickats in.

Stadsarkitekt Sven Hedlund har ärendet överst på sitt bord. Än är det inte klart om kojan blir ett bygglovsärende men stadsarkitekten säger att ansökan väckte förtjusning på kontoret och antyder för tidningen åt vilket håll han tror det går.

– Det lutar åt ett positivt besked, säger han.

TT