Länsstyrelsen

Fel ge bygglov till villavagnar på Snäck

Det var fel att ge de omstridda villavagnarna på Snäck fortsatt tillfälligt bygglov. Det har länsstyrelsen beslutat och upphäver därmed byggnadsnämndens beslut.

Den dåvarande borgerliga majoriteten sa i mars för två år sedan okej till att de 45 villavagnarna skulle få stå kvar på stranden vid Snäck fram till år 2015.

Det trots att både tjänstemännen på stadsarkitektkontoret, och den rödgröna oppositionen var emot. Och länsstyrelsen håller med. Det var fel att förlänga det tillfällig bygglovet. Istället skulle en ny prövning av villavagnarna ha gjorts.