Mjölkrekord på Gotland

1:36 min

Mjölken flödar på Arla. Aldrig tidigare har så mycket mjölk lämnats till mejeriet. Nyligen slogs rekord när nära tre miljoner liter mjölk per vecka vägdes in. Enligt mejerichefen Göran Närström kan det bli ännu mer mjölk de närmaste veckorna.

Orsaken till rekordinvägningen är att antalet kor blir fler, trots att antalet mjölkgårdar fortsätter att minska. Korna drivs också hårdare än tidigare, fodret har blivit bättre, och goda skördar förra året är andra förklaringar till den stora invägningen.

Göran Närström säger också att mejeriet än så längre klarar av den stora mängden mjölk, men om ökningen fortsätter måste mejeriet byggas ut - eller så får mjölken köras till fastlandet.