Fårö

Besökare till FRA-stationen sliter på naturen

2:20 min

Byggnadsnämnden har gett tillstånd till ett café med uteservering och nya parkeringsplatser vid gamla FRA-stationen vid Fårö fyr i sommar. Men beslutet har redan överklagats och Stefan Pettersson, Fårö, hoppas att länsstyrelsen nu ska stoppa byggplanerna.

Redan i dag besöks området sommartid av ungefär 300 fordon och 30-40 husbilar per dag. Om man lockar fler turister till området är risken uppenbar att parkeringsytorna inte räcker till och att fordonen körs ut i den känsliga naturen.

Det säger Stefan Pettersson som äger mark vid före detta FRA-stationen och som tycker att staten, som expropierat marken för radiostationen från fåröborna och tjänat mycket pengar på försäljningen, nu ska iordningställa mark och till fartsvägar så att området klarar av den allt ökande turistströmmen.

Den gamla radiostationen vid Fårö fyr och delar av stranden Norsta Aurar var länge hemlig plats och otillgänglig för allmänheten. Sen gick avmilitäriseringen väldigt fort.

Området öppnades för besökare och FRA-stationen såldes tidigare i år till ett privat fastighetsbolag som nu vill öppna café i den gamla radiostationen i sommar.