Världsrekord av Unga Örnar

Unga Örnar på Gotland kar kvalificerat sig till att vara med i Guinness rekordbok.

Det var i somras som 250 deltagare på Unga Örnars familjeläger ritade en över tre kilomter lång teckning.

Teckningen, som är en sammanhängande bild, har temat havet och allt som kan finnas däri från sjöstjärnor och skattkistor till vrak och vackra fiskar.