Högskoleverket

Ris och ros till högskolan

Högskoleverkets granskning av Högskolan på Gotlands examen inom ekonomiutbildningar är nu klar. Granskningen resulterade i att ekonomprogrammet fått betyget hög kvalitet.

Däremot har den ettåriga magisterutbildningen i internationell företagsledning bedömts hålla en bristande kvalitet.

Den utbildningen har just nu uppehåll och håller på att omarbetas och förhoppningen är att magisterprogrammet som startar till hösten bättre kommer att motsvara kraven.