Mer torsk men mindre strömming

Fiskeriverket har beslutat höja fiskekvoterna av torsk och sänka ransonerna av sill och strömming i Östersjön.

Dessutom är den svenska kvoten av lax är uppfiskad men Sverige har fått del av Finlands kvot vilket innebär att laxfisket kan fortsätta ytterligare en tid.