Fullmäktigeledamöter borta från hälften av sammanträdena

Långt ifrån alla kommunfullmäktigeledamöter på Gotland tar allvarligt på sitt deltagande. Vissa av ledamöterna har varit frånvarande vid hälften av mandatperiodens sammanträden.

När Radio Gotland synat deltagarlistorna för de sammanträden som hållits sedan valet 2002, visar det sig att många ledamöter också lämnat sammanträdet innan det är slut.

Ersättarna räcker inte alltid till och vid fullmäktigemötet i oktober var inte alla partigrupper fulltaliga mot slutet av mötet.

I kommunfullmäktiges protokoll på webben finns närvarolistor.