Skolk från fullmäktige irriterar Landin

De politiska partiernas valberedningar bör titta på hur olika politiker hanterat sin närvaro i Gotlands högsta beslutande församling. Det anser kommunalrådet Sonia Landin i en kommentar till vår rapportering om frånvaron i kommunfullmäktige.

Hon anser att valberedarna bör prata med de tilltänkta politikerna och förvissa sig om att de inser vilken tidsåtgång och vilket arbete det kräver att sitta i Gotlands högsta beslutande församling.

Vid de senaste sammanträdena har Sonia Landin varit både irriterad och fundersam, eftersom det har fattats ledamöter, säger hon.

De 71 som skall vara där har alltså inte varit på plats.