Gothems stränder ännu hotade

Risken är stor att mer olja från det grundstötta fartyget Polo M söder om Slite kommer att flyta i land på stranden mellan Botvaldevik och Gothemhammar.

Den bedömningen gör räddningstjänsten, som därför under dagen kommer att lägga ut mer av den särskilda fiberduk, som kan fånga upp oljan.

Det är ett åtta kilometer långt område som är mest hotat, ett känsligt naturområde med rikt fågelliv.

Arbetet med att tömma Polo M på olja fortsätter under dagen.