Slite

Vill ha mer tid för bygglovsärende

En person i Slite överklagar byggnadsnämndens beslut att avslå ett sökt bygglov. Som skäl anför klaganden att fastigheten bytt ägare och att de tidigare besluten från byggnadsnämnden har inte nått fram.

Ärendet gäller ett hus som ställts upp tillfälligt men som den nye ägaren vill ha permanent bygglov för. Den klagande anser att de inte har fått tillräckligt med tid att ta bort huset eller begära permanent bygglov i efterhand.