Hablingbo

Försvarsnej till vindkraftverk i Hablingbo

Försvarsmakten säger nej till vindkraftverk i sitt remisssvar till det vindkraftsföretag som vill uppföra vindkraftsverk i Hablingbo.

Enligt försvaret finns det en risk för att vindkraftsverken stör de tekniska systemen.