Misstänkt miljöbrott

En kommunal nämnd har anmält en annan kommunal nämnd för miljöbrott. Det är miljö- och hälsoskyddsnämnden som har anmält tekniska nämnden. Anledningen är att tekniska förvaltningen släppt ut behandlat avloppsvatten från Hemse reningsverk till Ocksarveån utan att lagra det först.

Enligt de villkor som finns för reningsverket så ska det renade avloppsvattnet lagras i fem månader innan det släpps vidare. Detta för att undvika spridning av smitta av exempelvis e-colibakterier.

Ocksarveån mynnar i närheten av Kvarnåkershamn där man sedan tidigare haft dålig kvalitet på badvattnet.

Nu tror visserligen miljö- och hälsoskyddsnämnden att risken varit minimal för nån sån påverkan, eftersom vattnet bara släppts ut fram till april månad.

Det blir nu miljöåklagaren i Stockholm som får utreda fallet.