Beslut om undersökning av markkabel överklagad

En boende i Figeholm, Oskarshamns kommun, överklagar länsstyrelsens beslut att ge Svenska Kraftnät tillträde till hans fastighet för att göra en förundersökning om lämpligaste dragningen för en luftledning och en markkabel.

Markkabeln ska bland annat gå mellan Oskarshamn och Gotland.

Kabeln mellan Gotland och fastlandet behövs för att anpassa stamnätet till det framtida energiöverskottet på Gotland, enligt kraftbolaget.