Dansk-lybska flottan

Marinarkeologiveckan inledd idag

Idag inleddes årets marinarkeologiska undersökningar efter rester från den dansk-lybska flottan som förliste 1566. Dykningar görs utanför Själsö hamn norr om Visby en vecka framåt under ledning av aquaarkeologen Göran Ankarlilja.

Undersökningen riktar in sig på att hitta ytterligare förlisningsplatser längs med kusten förutom de fyra vrakplatser som hittills lokaliserats.

Vid den svåra stormen i juli 1566 förliste 15 fartyg med mellan 5 000 och 7.000 besättningsmän ombord.