Allt fler rabbisar överlever myxomatosen

1:45 min

Det dödliga kaninviruset myxomatos biter inte lika hårt längre på kaninstammen på ön. Medan de äldre kaninerna dör som vanligt, klarar sig de unga längre eftersom de blivit immuna.

Om det är fråga om ett trendbrott, där fler och fler kaniner förväntas leva längre, är svårt att fastställa idag, säger Rolf Beinert, tidigare jaktvårdskonsulent på Gotland.