Arkitektens visioner om Södertorg

1:14 min

Det finns ett centralt område kvar i Visby innerstad som ännu kan bebyggas, både med bostäder och affärer. Det är Södertorg, som också kan bli en samlingsplats för Adelsgatan, det menar stadsarkitekt Sven Hedlund.

Han vill se bostäder och parkeringsgarage där det nu är en liten bortglömd park och ett gatukök.

- Den här ytan har en sådan otrolig potiential att förädlas och bebyggas, säger Sven Hedlund.