Vattenprover visar att vattnet är tjänligt

0:50 min

Vattenproverna som Miljö - och hälsoskyddsnämnden tog tidigare i sommar har nu kommit från Sveriges Lantbruksuniversitet. Det visar sig att vattnet är tjänligt och går att dricka. 

De vattenprover som miljö-och hälsoskyddsnämnden tog vid tre olika hushåll i närheten av plastupplaget norr om Visby har nu analyserats. Vattnet är tjänligt i alla tre proverna och i de prover man tog i Bro hittades inga spår av bekämningsmedel.

I det vattenprov som togs i Väskinde hittade man mycket låga halter av bekämpningsmedlen amidosulfuron, atrazindesetyl, kvinmerak och BAM. Ingen av dessa bekämningsmedel fanns i den första provtagningen av ytvattnet vid själva plastupplaget. Halterna underskrider Socialstyrelsens och Livsmedelsverkets gränsvärde och samhällsbyggnadsförvaltningen har kontaktat de som bor inom en kilometer från plastupplaget.