Bra väder för Gotlands bönder i år

Gotlands lantbrukare ser fram emot en ovanligt bra skörd i höst.

Medan bönderna i USA, Ryssland och fastlandet brottas med

antingen torka eller regn, har vädret varit extremt gynnsamt

för Gotlands lantbrukare, som redan har hunnit med två vallskördar i år,

det säger Eva Engström, vice Ordförande i LRF Gotland och lantbrukare i Vänge.

De dåliga skördarna på världsmarknaden kommer sannolikt att leda till högre priser på spannmål,

något som gynnar bland annat de lantbrukare på Gotland som själva odlar sitt djurfoder.