Skarp kritik mot restauranghygien

Region Gotlands livsmedelsinspektör har hittat så stora brister vid en restaurang på västra Gotland att inspektören nu riktar ett föreläggande mot verksamheten för att komma till rätta med problemen. Ny inspektion kommer att ske snart.

Enligt förelägganden ska utrymmen städas och hanteringen av livmedel måste ändras så att inte rått kött förvaras tillsammans med färdiglagad mat, kakor, kalla såser samt potatissäckar på golvet. Kylarna var dåligt rengjorda och omklädningsrummet var rörigt och fyllt med ovidkommande saker enligt inspektören. Vid tidigare inspektioner har brister påpekats och inte åtgärdats varför Miljö- och Hälsoskyddsnämnden nu skärper tonen och hotar med vite om inte hygienen förbättras på restaurangen. Bristerna skall vara åtgärdade senast den 15 augusti.