Miljöpolitiker överklagar Nordkalks tillstånd

Miljö- och hälsoskyddsnämnden på Gotland överklagar nu det tillstånd som Nordkalk fått att starta en ny kalkstenstäkt vid Ducker i Bunge. Grundorsaken till överklagandet är den oro som finns för grundvattnet i området.

- Vattenfrågorna är viktiga och komplicerade och det är inte rimligt att mark- och miljööverdomstolen överlåter till länsstyrelsen att besluta om hur villkoren för verksamheten ska utformas, säger Harriet Lihnell (MP) som är ordförande för miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Samtidigt begär nämnden anstånd med att få utveckla sina synpunkter till slutet av augusti då hela nämnden sammaträder.