Planer på endurobana i Sanda

En endurobana planeras i Sanda av FMCK, Frivilliga motorcykelklubben.

Spåret kan bli 6 kilometer långt och enligt klubben så har markägarna gett sitt tillstånd och grannarna är positiva.

Länsstyrelsen har också lämnat ett positivt yttrande.

Ansökan behandlas just nu av miljö och Hälsoskyddsnämnden.