Fälld bilfirma på Gotland JO-anmäler Allmänna Reklamationsnämnden

En bilfirma på Gotland JO-anmäler Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för slarv i handläggningen av en anmälan mot bilfirman. Enligt JO-anmälan har en annan bilfirma gjort dem anmälda affären, och de fick inte yttra sig om anmälan innan de fälldes. Det är samma personer som driver båda bilfirmorna.

Själva konsument-ärendet handlar om en bil som såldes med trasig tacklucka. Eenligt köparen lovade bilfirman att laga den, och det gjorde de också - men de tog betalt för det.

ARN kontaktade bara bilfirmorna med e-post, men den kom aldrig fram, eftersom de skrev till fel adress. Och när bilfirman inte fick ärendet prövat igen gjorde de JO-anmälan.