Var fjärde kyrkoherde på Gotland ska bort

Nästa år försvinner var fjärde kyrkoherdetjänst på Gotland. Antalet präster i Svenska kyrkan på ön minskas då från 20-15, uppger Kyrkans tidning.

Minskningen gäller hela landet då omkring 200 kyrkoherdebefattningar försvinner från den 1 januari 2014 och många kyrkoherdar får istället arbeta som komministrar, i samband med förändringar av kyrkans organisation.

Biskopen Sven-Bernhard Fast tycker dock inte att storpastoraten innebär att kyrkan överger landsbygden eller att avståndet till församlingsborna ökar.

-Viss administration kommer att försvinna, men präster och andra medarbetare kommer att kunna vara mer närvarande, säger biskopen till Kyrkans tidning.